Aðildarhafnir

Aðildarhafnir Hafnasambands Íslands eru út um land allt. Hafnirnar eru misstórar og hægt er að flokka þær í stórskipahafnir, fiskihafnir og smábátahafnir.

Höfuðborgarsvæðið
Reykjanes
Faxaflóahafnir sf. Grindavíkurhöfn
Hafnarfjarðarhöfn Reykjaneshöfn (Hafnir Reykjanesbæjar)
Kópavogshöfn Sandgerðishöfn
Vogahöfn
Vesturland
Vestfirðir
Faxaflóahafnir Bolungarvíkurhöfn
Grundarfjarðarhöfn Hafnir Ísafjarðarbæjar
Hafnir Snæfellsbæjar Hafnir Vesturbyggðar
Stykkishólmshöfn Hólmavíkurhöfn
Reykhólahöfn
Súðavíkurhöfn
Tálknafjarðarhöfn
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Blönduóshöfn Hafnasamlag Norðurlands
Húnaþing vestra Hafnir Dalvíkurbyggðar
Skagafjarðarhafnir Hafnir Fjallabyggðar
Skagastrandarhöfn Hafnir Norðurþings
Langaneshafnir
Austurland
Suðurland
Borgarfjarðarhöfn Hornafjarðarhöfn

Vestmannaeyjahöfn

Breiðdalshöfn Þorlákshöfn
Djúpavogshöfn
Fjarðabyggðarhafnir
Seyðisfjarðarhöfn
Vopnafjarðarhöfn